Kliknij tutaj, aby dodać też

PRZETWARZANIE INFORMACJI OSOBOWYCH

 

| informacje ogolne

Firma Handelsonderneming Janus z siedzibą w Sas van Gent  przy ulicy Oostdam 1 wpisana do rejestru Kamer van Koophandel  nr KvK 62837265 posiadająca nr BTW-NL002457874B57   informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych otrzymanych za pośrednictwem strony internetowej: www.fashioninthecity.nl  i wykorzystuje dane   zgodnie z przepisami unijnymi Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ochroną danych osobowych iw sprawie ochrony danych takich jak takie oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) -zwana dalej rozporządzeniem RODO

Państwa dane osobowe będą wykorzystane w celu:

 1. wykonanie zamówienia umów:

  1. założenia konta w sklepie internetowym 
  2. realizację złożonych zamówień
  3. realizacji zgłoszonych reklamacji 
  4. dochodzenia  roszczeń - 
  5. Dokumentach finansowych-wystawiania faktur 
 2. podejmowania działań marketingowych:

  1. Przesylanie  informacji handlowych (newsletter) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozpozadzenia RODO oraz art. 10 ustawy o świadczeniu d usług droga elektroniczna
  2. Przesylania informacji handlowych (newsletter) za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefon) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozdzielczościenia RODO oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne,
  3. podejmowania dzialan marketingowych, takie jak konkursy, programy lojalnościowe - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a zapisenia RODO,
  4. profilowania zawartości serwisu z wykorzystaniem plików cookies, w celu wykorzystania oferty do Państwa preferencji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a zapisenia RODO.

 

Państwa Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji zamówienia lub do czasu usuniecia przez Państwa konta klienta, jednak nie dłużej niż do czasu rozliczenia należności lub opływu czasu przewidzianych przepisami terminów przedawnienia roszczeń albo wyjaśnienia niezgodnego z  Regulaminem lub obowiązującymi przepisami korzystania z  usług sklepu internetowego. Po upływie wyżej wskazanych okresów dane osobowe zostaną trwale osunięte lub przechowywane będą w celach archiwizacyjnych, jeżeli użytkownik archiwalny jeżeli obowiązek archiwizacji będzie wynikał z przepisów prawa.

Ponadto Państwa dane osobowe będą przechowywane przez  okres przesyłania  informacji handlowych, do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu. Po cofnięciu zgody administrator danych może jednak ta niezbędną ograniczona część danych , w celu umożliwienia wykazania zgodności z przepisami, przez okres do czasu upływu przewidzianych stosownymi przepisami terminów przedawnienia roszczeń oraz po podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratorów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO.

Państwa dane osobowe, o których mowa powyżej, przekazywane będą takim odbiorcom jak:

 1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 2. bankom, w przypadku prowadzenia prowadzenia rozliczeń,
 3. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, celem wykonania ciążącego na Administratorstwach obowiązku
 4. podmiotom umożliwiającym przeprowadzenie zdalnych operacji płatniczych,
 5. podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności gospodarczej na nasze zlecenie, w szczególności produkty zewnętrzne systemy informatyczne wspierające naszą działalność.

 

W związku z przetwarzaniem  Państwa danych osobowych przez firme Handelsonderneming Janus maja Państwo:

 1. prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do przenoszenia,
 2. prawo zadania osunięcia danych  lub ograniczenia ich przetwarzania
 3. prawo do uzyskania kopi Państwa danych osobowych przetwarzanych przez firme Handelsonderneming Janus
 4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych  przez administatorow danych osobowych
 5. prawo do sprawienia skargi w zakresie naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

 

Z powyższych praw możesz skorzystać składając wniosek na adres Handelsonderneming Janus 4551CH Sas van Gent Oostdam 1 lub po adresie e-mail: handelsondernemingjanus@gmail.com. 

Podanie danych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do utworzenia konta ,realizacji zamowien  przekazywania informacji handlowych(newsletter) i podejmowania działań marketingowych przez firmę Handelsonderneming Janus

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości stworzenia konta w sklepie internetowym działającym pod adresem:www.fashioninthecity.nl oraz złożenie i realizacji zamówienia.  

W przypadku informacji handlowych (newsletter) oraz działań marketingowych konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak  możliwości przesłania informacji handlowych lub brak działania marketingowe przez administratora danych. Jeśli nie chcą Państwo oglądać informacji handlowych wysyłanych przez administratora  danych prosimy aktywować link zamieszczony każdorazowo w korespondencji, elektronicznej zawierajacej informacje handlowa  (newsletter).

W odniesieniu  do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody  , przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej  zgody w dowolnym momencie, co nie wplywa na zgodność z poprawnym przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem. 

W przypadku pytań lub odpowiedzi o kontakt info@fashioninthecity.nl